Oostzijderkerk Zaandam, 20 september 2022 20:00
Twee orgelkoralen
- Gebed des Heeren
- Morgenglans der eeuwigheid
Jan Zwart (1877-1937)

Sonate über den Choral
   Sollt' ich meinem Gott nicht singen?
S. de Lange (1811-1884)

Andante con Moto
   (Uit de eerste orgelsonate)
A. Pomper (1862-1917)

Postludium en Koraal
   'Alle roem is uitgesloten'
Jan Zwart

Gebedspsalm Orgelkoraal over Psalm 61:1
   'Wil, o God, mijn bede horen'
Jaap Zwart

Grande Pièce Symphonique Op. 17
C. Franck (1822-1890)

Fantasie en Finale (toccata) over Psalm 43
Fantasie:
   Geduchte God, hoor mijn gebeden (vers1)
   Mijn God, ik steun op uw vermogen (vers 2)
   Zend, Heer, uw licht en waarheid neder vers 3)
Finale (toccata):
   Dan ga ik op tot Gods altaren, (vers 4)
   Mijn redder is mijn God (vers 5)
Jaap Zwart